Definicje dotyczące projektów graficznychProjekt gotowy

dokument elektroniczny w formacie PDF przygotowany zgodnie z "wytycznymi Drukarni", gotowy do użycia w procesie druku bez konieczności nanoszenia jakichkolwiek poprawek. Wszelkie błędy występujące w pliku zostaną wydrukowane a reklamacje z tego tytułu nie będą uznawane.Usługa sprawdzenia pliku PDF przez drukarnię.

jest to odpłatna usługa obejmująca ocenę nadesłanego projektu pod kątem przydatności do druku przez pracownika drukarni.

Sprawdzeniu podlegają następujące zagadnienia:

  • zgodność wymiarów z zamówieniem
  • rozmiary spadu do przycięcia
  • przestrzeń barwna
  • czy teksty są krzywych (jeżeli dotyczy)
  • rozdzielczość zastosowanych zdjęć


Sprawdzaniu nie podlegają między innymi błędy pisowni, błędy merytoryczne ani inne błędy niewymienione w powyższej liście. W przypadku stwierdzenia występowania wymienionych powyżej nieprawidłowości uniemożliwiających wydruk, drukarnia poinformuje o tym Klienta poprzez e-mail. W żadnym przypadku Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za projekty dostarczane do druku.

 

Usługa wykonania projektu graficznego.

Usługa jest realizowana zgodnie z "regulaminem studio graficznego" na podstawie wytycznych i materiałów dostarczonych przez zlecającego. Ocena wyglądu projektu jak również sprawdzenie wszelkich informacji w nim zawartych należy do zleceniodawcy. Akceptacja projektu do druku zamyka proces dokonywania zmian ostatecznie, wszelkie późniejsze korekty są dodatkowo płatne w zależności od statusu zlecenia i wymaganego nakładu pracy.

 

Sposób przygotowania pliku do druku

Jak zapisać książkę do PDF - dla początkujących

Jak zapisać PDF do druku - dla zaawansowanych

Jak przygotować plik PDF z Corel Draw?

Przygotowanie projektu do sztancowania

Jak wysłać PDF do druku?

 

 

 

Printhub.pl Drukarnia Online