Definicje dotyczące projektów graficznychProjekt gotowy

przez to pojęcie rozumiemy dokument elektroniczny przygotowany zgodnie z wytycznymi Drukarni DESIGNER, gotowy do użycia w procesie druku bez konieczności nanoszenia jakichkolwiek poprawek. Wszelkie błędy występujące w pliku zostaną wydrukowane i ewentualne reklamacje z tego tytułu nie będą uznawane.Usługa sprawdzenia dostarczonego projektu graficznego przez drukarnię.

jest to odpłatna usługa obejmująca ocenę nadesłanego projektu pod kątem przydatności do druku.

Sprawdzeniu podlegają następujące zagadnienia:

  • zgodność wymiarów z zamówieniem
  • rozmiary spadów na przycięcie
  • przestrzeń barwna
  • czy teksty są krzywych (jeżeli dotyczy)
  • rozdzielczość zastosowanych zdjęć


Sprawdzaniu nie podlegają błędy pisowni, błędy merytoryczne ani inne błędy niewymienione w powyższej liście. W przypadku stwierdzenia występowania wymienionych powyżej nieprawidłowości uniemożliwiających wydruk, drukarnia poinformuje o tym Klienta poprzez e-mail. W żadnym możliwym przypadku Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za projekty dostarczane do druku.

 

Usługa wykonania projektu graficznego.

Usługa jest realizowana zgodnie z regulaminem studia graficznego na podstawie  wytycznych i materiałów dostarczonych przez zlecającego. Akceptacja wyglądu projektu jak również sprawdzenie wszelkich informacji w nim zawartych należy do zleceniodawcy. Akceptacja projektu do druku zamyka proces dokonywania zmian ostatecznie, wszelkie późniejsze korekty są dodatkowo płatne w zależności od statusu zlecenia i wymaganego nakładu pracy. 

Printhub.pl Drukarnia Online