Przygotowanie książki czarno-białej do druku - dla początkujących

 

Pliki do druku należy dostarczać wyłącznie w formacie PDF.

Format PDF jest optymalnym formatem do przenoszenia wszelkich projektów graficznych i publikacji. PDF dzięki wewnętrznej kompresji i specjalnej strukturze ma niewielki rozmiar pliku i daje pewność, że na każdym komputerze nasz projekt będzie wyglądał tak samo, co nie jest standardem w przypadku innych formatów.

 

Zanim zapiszesz dokument do formatu PDF

upewnij się czy przy składzie zastosowano się do zasad koniecznych dla prawidłowego wydrukowania pracy opisanych poniżej.

 

Definiowanie strony dokumentu

 

Rozmiar strony (trimbox): np. 297x210 mm
Format strony na której pracujemy musi odpowiadać formatowi zamawianej książki

Marginesy: 10 - 20 mm
Podczas projektowania wszystkie ważne elementy projektu takie jak tekst, rysunki, itp. nie powinny znajdować się bliżej krawędzi strony niż wyznacza margines. W tym celu warto zdefiniować sobie bezpieczny margines w aplikacji.

 

Jeżeli na stronach wewnątrz występuje drukowane tło do krawędzi strony

 

Spad strony: 2 mm - 3 mm
W formacie PDF znane jako pole spadu (angl. bleedbox) jest tłem strony które powinno wystawać poza format strony 2-3 mm. Spad strony podczas obróbki introligatorskiej jest obcinany, pozwala to wykluczyć występowanie białych krawędzi na skraju stron. krawędzie. W przypadku braku spadu w dokumencie drukarnia automatycznie zmniejsza formatu końcowy książki o kilka milimetrów w celu uniknięcia wystąpienia białych krawędzi.

 

Grzbiet książki

W przypadku gdy grzbiet nie zawiera tekstu i posiada kolor tła okładki (np. biały) nie musisz nic robić, umieść okładkę w dokumencie wraz ze stronami środka zachowując prawidłową kolejność stron. Jeżeli grzbiet posiada tekst lub kolor inny niż okładka, nalezy dobrać jego grubość odpowiednio do ilości kartek. W tym celu możesz skonsultować się z drukarnią lub skorzystać z podstawowej zasady mnożąc ilość kartek (nie stron) x grubość papieru. W tym przypadku należy dostarczyć do druku okładkę w osobnym dokumencie PDF.

 • Amber Graphic 80g / 90g - 0,10 mm / 0,11 mm
 • Ecobook spulchniony 2.0 60g / 70g - 0,12 mm / 0,14
 • Ecobook Lux spulchniony 1.8 80g / 90g - 0,14 mm / 0,16
 • Kredowany błyszczący / matowy 130g - 0,09 mm / 0,10 mm
 • Kredowany błyszczący / matowy 170g - 0,12 mm / 0,14 mm

 

Eksport/zapis pracy do formatu PDF

Każdy program graficzny jak i edytor tekstowy posiadają możliwość zapisu / eksportu projektu do formatu PDF. Podczas wybrania opcji eksport / zapis do PDF pojawia się możliwość wybrania ustawień zaawansowanych.

W programach graficznych zazwyczaj występują predefiniowane ustawienia dla eksportu do PDF, w tym przypadku wybieramy wg dostępności odpowiednio:

 • PDF/X-4:2008
 • PDF/X-3:2002
 • PDF/X-1a:2001
 • jakość drukarska

Na zdjęciach obok przedstawiamy sposób eksportowania z popularnych programów.

 

Ładowanie gotowych projektów do druku

 

Ładowanie projektów jest dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników.

Projekt do druku w formacie PDF można załadować przed złożeniem zamówienia w celu sprawdzenia jego podglądów produkcyjnych lub po złożeniu zamówienia na druk.

 

W celu załadowania projektu PDF

 • po złożeniu zamówienia, należy wcisnąć przycisk "załaduj" przy zleceniu widocznym w liście "moje zlecenia"
 • przed złożeniem zamówienia, wybierz przycisk "sprawdź projekt" w konfiguratorze produktu. Po złożeniu zamówienia należy ponownie załadować plik do druku lub poinformować drukarnię poprzez e-mail w celu przekierowania odpowiedniego dokumentu do druku.

 

Po załadowaniu pliku PDF

należy oznaczyć dokument jako komplet w przypadku gdy załadowano kompletny dokument zawierający okładkę i środek, lub jako okładka / środek w przypadku gdy załadowano dwa osobne dokumenty. Oznaczenie dokumentów jest konieczne aby uruchomić procedurę tworzenia podglądu.

Po oznaczeniu załadowanych plików otrzymasz na e-mail link do podglądu z nałożonymi liniami:

 • czerwono-szara to miejsce krojenia (trimbox) odpowiada formatowi gotowego produktu
 • szaro-biała to obszar do odcięcia (bleedbox) tu musi sięgać tło strony
 • zielono-biała to zalecany margines dla tekstu i ważnych obiektów (artbox)

 

Gdy podglądy są prawidłowe

Kliknij przycisk "startuj produkcję" pod linkiem z podglądami. Drukarnia przystapi do realizacji zamówienia jeżeli zostało ono już opłacone.

 

Gdy podglądy są nieprawidłowe

Możesz skasować załadowany plik, a następnie załadować ponownie poprawiony projekt.

 

Popularne błędy w dokumentach PDF

 • format dokumentu różny od formatu zamówionego produktu
 • orientacja strony inna niż zamówionego produktu
 • źle zdefiniowane pola strony dokumentu PDF
 • brak spadu
 • tekst na zgięciu
 • tekst tuż przy krawędzi cięcia

 

Sposób przygotowania dokumentu PDF do druku z programu Microsoft Publisher

 

Eksport PDF z programu Publisher
Wybieramy eksport, następnie utwórz plik PDF.

 

Eksport książki do PDF z Microsoft Publisher
Wybieramy ścieżkę zapisu i wpisujemy swoją nazwę, następnie klikamy w OPCJE.

 

Eksport książki do PDF z Microsoft Publisher w celu wydruku w drukarni
W opcjach ustawiamy "Prasa komercyjna", klikamy OK i następnie zapisujemy dokument.

 

 

Sposób przygotowania dokumentu PDF do druku z programu Microsoft Word

 

Eksport książki do PDF z Microsoft Word w celu wydruku w drukarni
Zanim przystąpimy do eksportu musimy ustawić preferencje. W tym celu wybieramy z menu Acrobat preferencje.

 

Eksport książki do PDF z Microsoft Word w celu wydruku w drukarni
W ustawieniach PDFMakera wybieramy "PDF/X-3:2002", jeżeli jest dostępny wybieramy "jakość drukarska" i wciskamy "OK"

 

Eksport książki do PDF z Microsoft Word w celu wydruku w drukarni
Następnie wybieramy "utwórz plik PDF"

 

Eksport książki do PDF z Microsoft Word w celu wydruku w drukarni
Wybieramy ścieżkę zapisu i podajemy nazwę dokumentu, następnie zapisujemy.

 

W związku z faktem że Microsoft Word nie obsługuje trybu projektowania w CMYK, nie polecamy tego programu do składania prac kolorowych.

 

 

 

Sposób przygotowania dokumentu PDF do druku z programu Open Office

 

Zapis książki do PDF z Open Office w celu wydruku w drukarniZapis książki do PDF z Open Office w celu wydruku w drukarni

 

 

Pola strony PDF

 

Adobe Acrobat pozwala sprawdzić czy pola strony dokumentu PDF zdefiniowano prawidłowo.

 

Definiowanie pól strony w Adobe Acrobat

Printhub.pl Drukarnia Online