Nakład druku

Potrzebny nakład do druku należy wybrać z listy. W przypadku braku wymaganego nakładu w liście wyboru, proszę wybrać najbardziej odpowiedni. Indywidualne kalkulacje wykonujemy tylko dla nakładów większych niż zawarte w cenniku.

 

Uwaga: zastrzegamy sobie prawo do występowania niewielkich różnic pomiędzy nakładem zamawianym, a nakładem wydrukowanym.

Ze względu na złożoną technologię procesu druku zamawiane nakłady często rożnią się od docelowo otrzymywanych. W 99% przypadków nakład otrzymany przekracza nakład zamawiany. W rzadkich przypadkach mogą się zdarzyć sytuacje w których nakład zamawiany nie został uzyskany i występują braki. Jeżeli braki nakładu otrzymanego w stosunku do zamówionego nie przekraczają 2,5% reklamacja nie będzie uwzględniona jak również nie udzielimy żadnych dodatkowych rabatów.

Powyższa uwaga nie dotyczy drogich jednostkowo produktów takich jak kalendarze, segregatory w przypadku których cena jednostkowa wynosi nawet kilkanaście PLN.

Printhub.pl Drukarnia Online