Nakład druku

Potrzebny nakład do druku należy wybrać z listy. W przypadku braku wymaganego nakładu w liście wyboru, prosimy wybrać ten wyższy dostępny. Indywidualne kalkulacje wykonujemy tylko dla nakładów większych niż zawarte w cenniku.

Obok wyboru nakładu występuje informacja o jednostce miary zastosowanej dla danego produktu. Mogą występować różne jednostki miary takie jak:

  • sztuki
  • centymetr bieżący
  • centymetr kwadratowy
  • metr bieżący
  • metr kwadratowy
  • komplet
  • itp.

Uwaga: Zastrzegamy sobie prawo do występowania niewielkich różnic pomiędzy nakładem zamawianym a nakładem wydrukowanym.

Ze względu na złożoną technologię procesu druku offsetowego zamawiane nakłady zawsze rożnią się od docelowo otrzymywanych. W 99% przypadków nakład otrzymany przekracza o kilka, a nawet klikanaście procent nakład zamawiany. W rzadkich przypadkach mogą się zdarzyć sytuacje w których nakład zamawiany nie został uzyskany i występują braki. Jeżeli braki nakładu otrzymanego w stosunku do zamówionego nie przekraczają 2,5% reklamacja nie będzie uwzględniona jak również nie udzielimy żadnych dodatkowych rabatów.

powyższa uwaga nie dotyczy drogich jednostkowo produktów takich jak kalendarze, segregatory w przypadku których cena jednostkowa wynosi kilka PLN.

Printhub.pl Drukarnia Online