Kodowanie, numerowanie kuponów i biletów, druków samokopiujących itp.

Drukarnia umożliwia nanoszenie unikalnych kodów na drukowane produkty.

 

Numeracja może być wykonane na wiele różnych sposobów:

  • Numeracja sekwencyjna np. od 0001 do 1000
  • Kodowanie alfanumeryczne w postaci unikalnych kodów wynikających z kombinacji cyfr i liter
  • Kodowanie kombinowane, stała treść + zmienna liczbowa lub alfanumeryczna

 

Sposób wyrażenia kodowania może być także wykonany w różny sposób:

  • Numeracja cyfrowa
  • Numeracja alfanumeryczna
  • kod paskowy
  • kod QR
  • hybrydowa (numeracja + kod)
  • wielokrotny (kilka różnych kodów na 1 druku)

W przypadku zmiennych losowych kodów alfanumerycznych  lub zmiennych w postaci tekstów np. Nazwiska, adresy itp. do druku należy dostarczyć treść w postaci pliku *.XLSX (Excel) lub *.CSV .

W dostarczanym pliku każdy kolejny wiersz pierwszej kolumny powinien zawierać inny właściwy kod. Ilość kodów w 1 pliku nie jest ograniczona.

 

W przypadku pytań technicznych prosimy o kontakt.

Printhub.pl Drukarnia Online