Rozmiar dowolny


 
Niektóre kategorie w zakładce format posiadają pozycję "rozmiar dowolny lub niestandardowy" ten wybór powoduje wyświetlenie dodatkowegych pól.

Rozmiar definiuje wymiary gotowego produktu, który powstaje z większego arkusza drukarskiego. Po podaniu dowolnego rozmiaru, np. naklejki samoprzylepnej, system oszacuje ilość użytków o podanym wymiarze mieszczących się na arkuszu drukarskim, czego efektem są często nietypowe nakłady do wyboru jak 4211, 121, itd. które są wyliczane automatycznie z podziału arkusza.

Dla ułatwienia w niektórych kategoriach jest przygotowana lista zdefiniowanych najpopularniejszych rozmiarów.

Printhub.pl Drukarnia Online