Pola strony - opis

Spad

 

Spad jest obszarem, obcinanym podczas krojenia produktu do końcowego formatu. Ma zastosowanie wyłącznie do projektów w których tło jest inne niż białe. Aby utworzyć spad, należy format strony podczas projektowania powiększyć o minimum 4 mm w każdej osi. Na przykład: format A4 210x297 mm ze spadem wyniesie 214x301 mm. Dzięki stosowaniu spadu kolorowe tło w końcowym produkcie sięga do samej krawędzi strony i nie pojawiają się białe niezadrukowane krawędzie. W przypadku okładek do oprawy twardej lub segregatorów spad wynosi 20 mm.

Printhub.pl Drukarnia Online