Definicje dotyczące projektów graficznych

"projekt gotowy" przez to pojęcie rozumiemy dokument elektroniczny przygotowany zgodnie z wytycznymi Drukarni DESIGNER, gotowy do użycia w procesie druku bez konieczności nanoszenia jakichkolwiek poprawek. Wszelkie błędy występujące w pliku zostaną wydrukowane i ewentualne reklamacje z tego tytułu nie będą uznawane. 

Dowiedz się jak przygotować projekt do druku.

"sprawdzenie plików" jest to odpłatna usługa obejmująca ocenę nadesłanego projektu pod kątem spełniania technicznych norm do druku i wskazaniu ewentualnych błędów.

Sprawdzeniu podlegają następujące zagadnienia:

 • rozmiary marginesów
 • rozmiary naddatków na przycięcie
 • przestrzeń barwna
 • czy teksty są krzywych (jeżeli dotyczy)
 • czy czarne teksty nie są z 4 kolorów
 • czy nie ma wybrań pod czarny kolor
 • rozdzielczość zastosowanych zdjęć
 •  

  Sprawdzaniu nie podlegają błędy pisowni, błędy merytoryczne ani inne błędy niewymienione w powyższej liście. W przypadku stwierdzenia występowania wymienionych powyżej nieprawidłowości drukarnia poinformuje o tym Klienta poprzez e-mail. W żadnym możliwym przypadku Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za projekty dostarczane do druku.

  "wykonanie projektu" jest realizowane zgodnie z regulaminem studia graficznego na podstawie wytycznych zlecającego i dostarczonych przez niego materiałów. Akceptacja wyglądu projektu jak również sprawdzenie wszelkich informacji w nim zawartych leży po stronie zleceniodawcy. Akceptacja projektu do druku zamyka proces dokonywania zmian ostatecznie, wszelkie późniejsze korekty są dodatkowo płatne w zależności od statusu zlecenia i wymaganego nakładu pracy.

  Zapoznaj się z regulaminem studia graficznego